-
bortvisningaffunktionær

 

-

Bortvisning af funktionær

Ønsker du at afskedige eller bortvise en medarbejder, skal du sikre dig, at du opfylder eventuelle krav i en overenskomst, ansættelseskontrakten, funktionærloven eller anden relevante lovgivning, herunder i forhold til opsigelsesvarsel, begrundelse for afskedigelsen/bortvisningen m.v.

 

Funktionærloven rummer en række muligheder for bortvisning af en funktionær, men forholdet er risikofyldt og kan ofte munde ud i en retssag med et ganske voldsomt krav fra medarbejderens fagforening til følge.

 

Før man beslutter sig for at bortvise en medarbejder bør man derfor kontakte en advokat med speciale i ansættelsesforhold - så man sikre sig, at afskedigelsen/bortvisningen sker korrekt - uden efterfølgende krav på godtgørelse eller lignende fra den afskedigede medarbejder.

 

Hvis du selv har helt styr på juraen kan du med fordel benytte dette eksempel på en bortvisning af en funktionær, som er udarbejdet af en advokat med speciale i ansættelsesret: Bortvisning af funktionær 

 

-